Initiera alla data/inställningar

Du kan återställa alla maskininställningar till de fabriksinställda inställningarna. Alla data som blir kvar på lagringsenheten skrivs över med 0 (null)-data eller ett annat värde, som förhindrar läckage av känsliga uppgifter när du byter ut eller kasserar lagringsenheten. Administratörsbehörighet krävs för att utföra initiering.
Innan du initierar, se till att det inte finns några dokument som håller på att bearbetas eller som väntar på att bearbetas. Dessa dokument raderas när initiering utförs.
Stäng inte av maskinen under initieringen. Detta kan medföra funktionsfel i maskinens minne.
Initieringen kan ta 30 minuter eller mer för att bli klar. Maskinen kan inte användas under initieringen.
Om du utför <Initiera alla data/inställningar> när Copy Card Reader är monterad måste du installera om Copy Card Reader. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.
Innan du utför initiering
Säkerhetskopiera viktiga data eller exportera dem som en fil.
Data som sparats på maskinen Säkerhetskopiering/återställning av data
Maskininställningsinformation Importera/exportera inställningsdata
Information om användarautentisering som registrerats i den lokala enheten för personlig autentiseringshantering Registrera användarinformation på den lokala enheten
Licensfiler till MEAP-program Hantera MEAP-program
Data som lagrats av MEAP-program (för information om hur du säkerhetskopierar data, se handboken för respektive MEAP-program).
När du använder ett lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar
Du måste ange lösenordet för att initiera maskininställningarna. Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Initiera alla data/inställningar>.
3
Tryck på <Ja>.
Initieringen är slutförd. När processen är klar, startar maskinen om och rapporten Initiera alla data/inställningar skrivs.
Om meddelandet <En säkerhetspolicy används för enheten.> visas, måste ett lösenord anges av säkerhetsadministratören. För mer information, kontakta din säkerhetsadministratör. Använda en säkerhetspolicy på maskinen
Även om jobbloggsinformation kan raderas genom att alla data/inställningar initieras, loggas resultatet av utskriften av rapporten Initiera alla data/inställningar i utskriftsloggen. Kontrollera utskriftsstatus och historik
TIPS
Det är också möjligt att individuellt välja maskininställningar och återställa dem till de fabriksinställda värdena. Inställningar/Registrering
9EKC-0HJ