Radera användarinställningsinformationen

Du kan ta bort onödig användarinställningsinformation. Användarinställningsinformation är en tabell som omfattar uppgifter om var och vilka inställningar som har ställts in för användare. Inställningsinformation registreras automatiskt och viss inställningsinformation måste raderas manuellt eftersom den blir kvar även efter att användaren har raderats. Om du vill ta bort användarinställningsinformationen, logga in till Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med administratörsbehörighet. Observera att det inte går att radera inställningsinformation för användare som använder MEAP-program.
Du kan även ställa in så att användarinställningsinformation automatiskt raderas när den högsta mängden information som kan registreras har uppnåtts. <Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>
För mer information om den högsta mängden användarinställningsinformation som kan registreras, se Systemspecifikationer.
Användarinställningsinformationen som Hantering för användarinställningsinformation kan länka med användarautentisering är följande:
Nyckelkedjeinformation (Hantera användare)
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [User Setting Information Management Service] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Radera användarinställningsinformation.
Radera inställningsinformation för alla användare
Klicka på [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Radera inställningsinformation för enskilda användare
1
Klicka på [Select User and Delete Setting Information].
2
Markera kryssrutan för den användare med inställningsinformation du vill ta bort och klicka på [Delete]  [Yes].
Ta bort delad inställningsinformation för alla användare
Klicka på [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Radera inställningsinformation för alla användargrupper
Klicka på [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Radera inställningsinformation för enskilda användargrupper
1
Klicka på [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Markera kryssrutan för den användargrupp med inställningsinformation du vill ta bort och klicka på [Delete]  [Yes].
Den ändrade användarinställningsinformationen aktiveras när maskinen startas om. Det kan ta lite tid tills den gamla användarinställningens information tas bort. Vänta en stund och starta om maskinen.
9EKC-0E4