Ställa in skärpa när du scannar (Skärpa)

Du kan scanna bilder med tydliga konturer och linjer genom att öka skärpan, eller göra bilden suddigare genom att minska skärpan. Använd den här funktionen när du vill att suddig text och diagram ska bli tydligare, eller om du vill minska moarémönster (ett skimrande vågmönster) för att jämna ut den färdiga bilden.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Scanna och skicka>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
4
Tryck på <Alternativ>  <Skärpa>.
5
Justera skärpan och tryck på <OK>.
För att göra suddig text skarpare, justera till <Hög>.
För att minska moarémönster när du scannar original som innehåller tryckta foton, t.ex. tidskrifter och broschyrer, justera reglaget till <Låg>.
6
Tryck på <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Original scannas och sändning/sparande startar.
9EKC-093