<Justera åtgärd>

Ange inställningarna för att justera maskinens åtgärder.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tid till igenkännande av tryck på Start-knappen>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera åtgärd>
Justera den beröringstid som krävs för att starta startbehandling.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tid till igenkännande av tryck på Start-knappen>
-1 till 0 till +7
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0JW