<Justering/underhåll>

Ange inställningar för justeringar såsom bildkvalitet och för maskinens automatiska rengöringsfunktion.

<Justera bildkvaliteten>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>
Ange bildkvalitetsjusteringen för kopiering och utskrift.

<Justera åtgärd>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>
Ange inställningarna för att justera maskinens åtgärder.

<Underhåll>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>
Ange inställningarna för maskinens automatiska rengöringsfunktion.
9EKC-0JS