<Utskriftsinställningar>

Ange inställningar för utskrift som är gemensamma för alla funktioner.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utskriftsprioritet>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Ett jobb som har en högre angiven prioritet kan anges att skrivas ut efter det jobb som bearbetas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utskriftsprioritet>
<Kopia>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Skrivare>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Åtkomst lagrade fil>, <Mottagning/fax>, <Övriga>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om samma utskriftsprioritet har angetts för flera funktioner, inleds utskriften med det utskriftsjobb som bearbetades först.
Den prioriterade utskriften äger inte rum förrän det aktuella jobbet är klart. Om det befintliga jobbet är pausat kan dock ett annat jobb börja skrivas ut beroende på dess inställningar.

<Text/fotoprioritet när ACS känner av S/V>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Du kan ange vilken kvalitet som ska användas om originalet upptäcks vara svartvitt vid automatiskt färgval.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Text/fotoprioritet när ACS känner av S/V>
<Textprioritet>, <Fotoprioritet>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Om du väljer <Textprioritet> i den här inställningen och originalet har identifierats som svartvitt av arbetssättet <Auto (Färg/S/V)> i <Välj färg>, bearbetas originalet som om du valt <Text> som originaltyp även om du väljer ett annat arbetssätt än <Text> för <Originaltyp> i <Kopia>.

<Konvert.färg efter angiv. färg för utskrift med 2 färger>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Du kan välja att använda vald färg när du skriver ut med tvåfärgsläge, vilket blir svartvitt och angiven färg. Tvåfärgsläge kan ställas in för kopiering eller utskrift. Inställningen återspeglas i både tvåfärgsläget för utskrift och tvåfärgsläget för kopiering.
Alla kromatiska färger: När du anger vilken färg som ska användas för alla andra kromatiska färger än svart i originalet (eller i bilddata).
Endast ungefärliga färger: När du använder färgen bara för angiven färg (eller ungefärlig färg) och använder svart för alla andra kromatiska färger i originalet (eller i bilddata).
Exempel på ersatta färger och inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Konvert.färg efter angiv. färg för utskrift med 2 färger>
<Alla kromatiska färger>, <Endast ungefärliga färger>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardinställningar för utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Ange standardinställningarna som används när sändrapporten och kommunikationshanteringsrapporten skrivs ut.

<Registrera tecken för sidnumrering/vattenstämpel>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Du kan registrera/redigera/ta bort användardefinierad text för <Sidnumrering>/<Vattenstämpel>. Det här är användbart om du alltid använder samma text eller vattenstämpel för <Vattenstämpel> i <Säker vattenstämpel> och <Sidnumrering> och <Vattenstämpel> i funktionen Kopiera/inlåda.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera tecken för sidnumrering/vattenstämpel>
<Registrera>, <Redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Mer information om <Vattenstämpel> i <Säker vattenstämpel> och <Sidnumrering> och <Vattenstämpel> finns i Infoga siffror och symboler i kopior och Bädda in texten "HEMLIGT" (Säker vattenstämpel).
Du kan registrera upp till 30 användardefinierade textsträngar för vattenstämplar och sidnummer.

<Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Förutom kopiesatsnumrering kan du lägga till användarnamn, datum och text på utskriften.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering>
Välj alternativ
<Nummeraltern.>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/anv.namn>: <På>, <Av>
<Datum>: <På>, <Av>
<Text>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminställningar (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Välj tecken (<Ange>, välj bland registrerade tecken)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminställningar (<Justera vänster>, <Justera mitten>, <Justera höger>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Tvinga utskrift av igenkänningsinformation>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Du kan tvinga utskrift av användar-ID, datum, IP-adress eller serienummer på maskinen på utskriften. Skriva ut användarinformation på dokument
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tvinga utskrift av igenkänningsinformation>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Målfunktion>: <Kopia> (<>, <Av>), <Skrivare> (<>, <Av>), <Åtkomst lagrade filer> (<>, <Av>)
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Position>: <Övre vänster>, <Övre höger>, <Undre vänster>, <Undre höger>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Ange detaljer>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
IPv6-adresser kan inte skrivas ut.

<Inställningar för säker vattenstämpel>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Ange inställningarna för funktionen Säker vattenstämpel.

<Avsluta viloläge snabbt för utskriftsjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Om du skriver ut med LPD/RAW medan maskinen är i viloläge kan det ta ett tag innan utskriften startar. Om denna inställning är satt till <På> kan tiden inte minskas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Avsluta viloläge snabbt för utskriftsjobb>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Radera pausade jobb automatiskt>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Utskriftsinställningar>
Om inställningen är <På> och ett jobb pausas på grund av till exempel pappersstopp, raderar maskinen automatiskt jobbet efter angiven tidsperiod.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Radera pausade jobb automatiskt>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
0 till 5 till 999 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
För att behålla ett pausat jobb utan att det raderas automatiskt, se <Tidsgräns för pausat jobb>.
9EKC-0K5