<Kopia>

Ange inställningarna för kopieringsfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera/redigera favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera en kombination av olika inställningar som du använder regelbundet när du kopierar till en enda knapp. Du kan också namnge knappen. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera favoritinställn.>
<M1> till <M9>: <Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritinställningar

<Visa bekräftelse av favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinställningar".
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ändra standardinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Kopia>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan registrera/ändra lägen i de genvägsknappar som visas på skärmen Grundläggande kopieringsfunktioner. Den här funktionen är användbar när du vill registrera funktioner du använder ofta i <Alternativ> och <Favoritinställningar>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera alternativgenvägar>
Kortkommando 1: Varje läge, <Orig. innehållsriktning>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 2: Varje läge, <2-sidig>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 3: Varje läge, <Täthet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 4: Varje läge, <Originaltyp>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Kortkommando 5: Varje läge, <Kopiera ID-kort>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings

<Autosortering>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Om det här alternativet är inställt på <På>, kan maskinen automatiskt växla till <Sortera (Sidordning)> som efterbehandlingsläge när originalet har placerats i dokumentmataren. När <Autosortering> är inställd på <På> kan du också ställa in <Förskjut>. Detta är praktiskt när du gör flera kopiesatser, eftersom du inte behöver komma ihåg att välja läget Efterbehandling.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autosortering>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Förskjut samtidigt>*1
<>, <Av>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Visas kanske inte på vissa modeller eller i vissa installerade tillbehörskonfigurationer.
Om ett utmatningsfack som har stöd för arbetssättet Förskjutning väljs i inställningarna för utmatningsfack, kommer kopiorna inte att matas ut till utmatningsfacket enligt angivna inställningar om <Förskjut> har aktiverats. Utför någon av nedanstående åtgärder för att lösa problemet.
Inaktivera <Förskjut samtidigt> i autosorteringsinställningarna.
Inaktivera <Sortera> manuellt innan du utför jobbet.

<Välj färginställningar för kopia>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
Du kan begränsa användningen av färgläget i <Välj färg> vid kopiering.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj färginställningar för kopia>
<Använd Auto (färg/svartvitt)>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd Fullfärg>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd Enfärg>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd Två färger>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skiljeark mellan grupper>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Kopia>
När du kopierar två kopior eller mer med <Gruppera (Samma sidor)> i <Efterbehandling>, kan du infoga ark mellan varje sidgrupp. Om du väljer <På>, välj papperskälla.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skiljeark mellan grupper>
<På>, <Av>
<Ändra> (Välj papperskälla)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0KC