<Gemensamma inställningar>

Ange de gemensamma inställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Inställningar för Scanna och lagra>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>
Ange de gemensamma inställningarna som används när du lagrar skannade original.

<Inställningar för åtkomst till lagrade filer>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>
Ange de gemensamma inställningarna som används när du använder lagrade filer.

<Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>
Om du sätter den här funktionen till <På> måste användare ange en sjusiffrig PIN-kod. PIN-koden för användares inlådor måste vara minst en siffra.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0LE