<Brandväggsinställningar>

Ange inställningarna för paketfiltrering till en underlinje (för att endast tillåta kommunikation med enheter som har en specifik IP-adress).
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Ipv4-adressfilter>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Brandväggsinställningar>
Ange inställningarna för IPv4-adressfiltrering i underlinjekommunikation.
<Utgående filter>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Brandväggsinställningar>  <Ipv4-adressfilter>
Ange överföringsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utgående filter>
<Använd filter>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaljer/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkommande filter>
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Brandväggsinställningar>  <Ipv4-adressfilter>
Ange mottagningsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inkommande filter>
<Använd filter>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardprincip>: <Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera> (upp till 16 IPv4-adresser), <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
<Ange> (<Portnummer>): <Lägg till>, <Radera>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Detaljer/redigera>
<En adress>, <Flera adresser> (<Första adress>, <Sista adress>), <Prefixadress> (<Adress>, <Prefixlängd>), <Portnummer> (<Ange inte>, <Ange>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 32)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0JJ