<Inställningar underlinje>

Ange inställningarna för underlinjen (trådlöst LAN eller ett separat trådbundet LAN) när ett trådbundet LAN och ett trådlöst LAN, eller ett trådbundet LAN och ett annat trådbundet LAN, båda används samtidigt.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<IP-adressinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange IPv4-adressen för underlinjen. Ställa in IPv4-adressen för sublinjen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<IP-adressinställningar>
<DHCP>: <>, <Av>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-adress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Delnätsmask>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gatewayadress>: <0.0.0.0>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Prio linje för kommunikation med mobila enheter>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Välj vilken linje som ska anslutas till mobila enheter när du använder både en huvudlinje och en underlinje samtidigt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prio linje för kommunikation med mobila enheter>
<Huvudlinje>, <Underlinje>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för Ethernet-drivrutin>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange Ethernet-drivrutinsinställningar för underlinjen. Göra Ethernet-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
<Identifiera automatiskt>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsläge> (Av): <Halvduplex>, <Full duplex>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet-typ> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktuell överföringshastighet>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<MAC-adress>: Endast visning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Brandväggsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange inställningarna för paketfiltrering till en underlinje (för att endast tillåta kommunikation med enheter som har en specifik IP-adress).

<Inställningar f. systemdatakommunik.>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange inställningarna för en DNS och proxy som används för specifik systemdatakommunikation via en underlinje.
9EKC-0JH