<IPv6-inställningar>

Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv6-miljö.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Använd IPv6>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om IPv6 ska användas. Ställa in en IPv6-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillståndslös adress - inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange tillståndslös adress för IPv6. Ställa in en IPv6-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillståndslös adress - inställningar>
<Använd tillståndslös adress>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Manuell adress - inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange IPv6-adress manuellt. Ställa in en IPv6-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Manuell adress - inställningar>
<Använd manuell adress>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Manuell adress> (IPv6-adress (max 39 tecken))
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd>: 1 till 64 till 128
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Standardrouteradress> (max 39 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Använd DHCPv6>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om IPv6-adressen ska hämtas från DHCP-servern. Ställa in en IPv6-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd DHCPv6>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<PING-kommando>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Kontrollera om IPv6-adressen har angetts korrekt. Utföra anslutningstest för en IPv6-adress
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PING-kommando>
<IPv6-adress> (max 39 tecken)
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Värdnamn>
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om du vill hämta bara den förra halvan av den tillståndsstyrda adressen från DHCP-servern genom att använda DHCPv6.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inst. för DHCP-alt.>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Använda en DHCP-server
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inst. för DHCP-alt.>
<Hämta DNS-serveradress>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Hämta domännamn>: <>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EKC-0J6