Välj metod för nätverksanslutning

Du kan välja metod för att ansluta maskinen till datorer med mera. Följande anslutningsmetoder finns tillgängliga.
Endast fast LAN
Endast trådlöst nätverk
Samtidigt fast och trådlöst LAN
Samtidigt fast och ett annat trådlöst LAN
När du använder samtidigt fast och trådlöst LAN eller samtidigt fast LAN med ett annat fast LAN kallas linjen som kopplas från maskinens LAN-port ”huvudlinjen” och linjen som är ansluten från det trådlösa nätverket eller ett annat fast LAN ”underlinje”.
För att använda ett trådlöst LAN måste den nödvändiga anslutningen till trådlöst LAN vara installerad. Systemtillbehör
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser>  <Nätverk>  <Välj gränssnitt> välj gränssnittet  <OK>
Om du valt <Trådlöst LAN> eller <Fast LAN + Trådlöst LAN>
När du ställer in <Energiförbrukning i viloläge> på <Låg>, aktivera <Kompensera för nätverkskomm.>. Om <Kompensera för nätverkskomm.> inte har aktiverats kan det trådlösa nätverket inte användas under viloläge. <Energiförbrukning i viloläge>
Om <Kompensera för nätverkskomm.> har aktiverats blir strömförbrukningen högre än om <Energiförbrukning i viloläge> är inställd på <Låg>.
Inställningarna för <Inställningar för trådlöst LAN> rensas.
Du kan inte ställa in trådlöst LAN som huvudlinje och trådbundet LAN som sublinje.
Försiktighetsåtgärder när du använder trådbundet LAN (underlinje)
Ställ in <Energiförbrukning i viloläge> till <Hög>. <Energiförbrukning i viloläge>
9EKC-038