Redigera filer i brevlådan

Du kan redigera dokument som sparas i brevlådan. Med detta lagringsutrymme kan du byta namn på och radera sparade filer, samt kombinera flera filer till en enda fil eller infoga en fil i en annan.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Brevlåda>.
3
Välj önskad låda.
Du kan också ange brevlådenumret med sifferknapparna för välja önskad låda.
Brevlådelista
Visar ikoner för status av lådorna, lådnummer, lådnamn och den mängd minne som används för respektive låda.
Följande ikontyper visas:
Brevlåda med sparade filer
 Brevlåda utan sparade filer
 Brevlåda med lösenord Ange brevlådeinställningar
<Använd>
Visar den totala mängden minne som används för alla brevlådor.
<Upp>
Tryck här för att gå till den övre nivån från den nuvarande.
4
Använda filer.
Information om brevlådan
Visar nummer och namn för den visade brevlådan.
Filer som sparats i lådan
Visar om filer har valts, ikoner visar filtyp, namn, scanningsstorlek, antal sidor och datum/tid för sparande.
Tryck på <Namn> eller på <Datum/tid> för att sortera listan med filer och mappar efter namn eller datum/tid i stigande () eller fallande () ordning.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering behålls det senaste sorteringsvillkoret. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Om du har valt filer, visas numrerade ikoner i den ordning du väljer filer. Om du skriver ut flera filer samtidigt, de skrivs också ut i denna ordning.
Filer som sparas från en skrivardrivrutin (Spara data på datorer) innehåller utskriftsinställningar. Observera att om du redigerar filer, t.ex. kombinera och infoga filer, avbryts alla utskriftsinställningar för varje fil.
Totalt antal filer och antal valda filer
Visar det totala antalet filer som sparats och antalet filer i valet.
<Skriv ut lista>
Visar en lista med dokument som sparats i brevlådan. Du kan kontrollera namn, pappersformat och antalet sidor.
<Utskrift>
Skriver ut filer. Skriva ut filer i brevlådan
<Skicka>
Skickar eller sparar filer på en filserver. Skicka filer i brevlådan
<Redigera fil>
Tryck här för att byta namn på filer eller kombinera flera filer.
<Visa bild>
Visar förhandsgranskningen av en fil. Du kan också skriva ut efter att ha kontrollerat förhandsgranskningsbilden och raderat onödiga sidor.
<Detaljer>
Visar detaljerad information om en fil, som antalet sidor och pappersformat.
<Välj alla (max. 100 filer)>/<Rensa val>
Om filer inte har valts i visas <Välj alla (max. 100 filer)>. Om en eller flera filer har valts, visas <Rensa val>. Tryck på <Välj alla (max. 100 filer)> för att välja upp till 100 filer i rutan samtidigt eller <Rensa val> för att avmarkera dem.
Visa växlingsknappen
Tryck på <Upp> för att gå till den övre nivån från den nuvarande. För att uppdatera innehållet i skärmbilden som visas, tryck på <Uppdatera>.
För att ändra filnamn
För att visa en förhandsgranskningsbild av en fil
För att kontrollera detaljerad information om en fil
För att radera en fil
För att skanna och spara dokument
För att flytta/duplicera filer till en annan brevlåda
För att kombinera flera filer till en fil
För att infoga en fil i en annan
För att radera sidor
9EKC-0AC