Ändra inställningar snabbt (skärmen Expresskopia)

Växla skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner från "normalt" utseende till skärmbilden Expresskopia, om du vill kunna ändra inställningar för grundläggande kopiering (Grundläggande kopieringsfunktioner) snabbare. För att t.ex. kopiera båda sidor av ett original via den normala skärmen, måste du trycka på <2-sidig> och sedan på <1-sidig 2-sidig> eller <2-sidig 2-sidig>. På skärmen Expresskopia kan du direkt välja <1-sidig 2-sidig> eller <2-sidig 2-sidig>, så att du kan ange inställningarna med färre steg.
Normal skärm
Skärmen Expresskopia

Växla till skärmen Expresskopia

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Visa inställningar>  <Inställningar för kopieringsdisplay>  <Expresskopia>  <OK>  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>

Skärmen Expresskopia

Aktuell huvudinställningsstatus och inställningsknappar

Visar inställningsstatus, t.ex. för reproförhållande, pappersformat, antal kopior osv. Kom ihåg att kontrollera inställningarna här för att kopiera på rätt sätt. För att ändra inställningarna, tryck på knappen under skärmbildsdelen. Grundläggande kopieringsfunktioner

Tryck på den här ikonen för att registrera aktuella inställningar i <Favoritinställningar> i  eller för att ändra vilka knappar som visas i .
Registrera en kombination av ofta använda funktioner
Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner

Antal kopior

Visar antalet kopior. Ange med siffertangenterna.

<Alternativ>

Visar inställningsfunktioner såsom <Häfte> eller <Sidnumrering>, som inte visas i eller .

<Avbrotts kopiering>

Du kan avbryta väntande kopieringsjobb för att kopiera ett annat jobb direkt. Avbryta pågående jobb för att kopiera direkt

<Provsats>

Den här knappen visas beroende på antalet kopior och inställningarna. Du kan skriva ut en provkopia för att kontrollera resultatet av kopieringen innan du gör ett stort antal kopior. Kontrollera kopieringsresultatet

Knappar för funktionsinställningar

Visar de mest använda knapparna i <Alternativ>. Inställningsstatusen visas på knapparna. Genom att använda ikonen i kan du ändra vilka knapparna som visas för närvarande i andra funktionsinställningar.

<Tidigare inställningar>

Du kan välja en inställning bland de tre senaste inställningarna du angett. Återkalla tidigare använda kopieringsinställningar (Tidigare inställningar)

<Favoritinställningar>

Registrera vanliga kopieringsinställningar i förväg, för att enkelt återkalla dem vid behov. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
9F44-089