Invändigt

Tonerpatron

Byt tonerpatronen när tonern tar slut. Byta tonerpatron

Fixeringstransportenhet

Dra ut fixeringstransportenheten när du åtgärdar pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i huvudenheten (fixeringstransportenheten)
9F44-00C