Byta tonerpatron

Om maskinen börjar få slut på eller får slut på toner visas ett meddelande om att du måste förbereda en ny eller byta ut tonerpatronen. Förbered en ny eller byt tonerpatron enligt det visade meddelandet.
Byt inte tonerpatron förrän du får ett meddelande om att du bör göra det.
För information om varje meddelande, se Åtgärder vid meddelanden.
För mer information om hur du kontrollerar tonerpatronens modellnummer, se Förbrukningsartiklar.
Du kan kontrollera hur mycket toner som finns kvar. Kontrollera återstående tonernivå

Byta tonerpatron

1
Öppna luckan för byte av toner.
Öppna den genom att hålla i vänster och höger sida av luckan.
2
För låsspaken i pilens riktning så långt det går för att låsa upp tonerpatronen.
Se till att du för låsspaken åt höger så långt det går. (Annars kanske du inte kan ta loss tonerpatronen.)
3
Ta ut tonerpatronen.
Håll i vänster och höger sida av tonerpåfyllningsluckan och dra luckan mot dig för att öppna den.
Dra ut den horisontellt mot dig.
Vidrör aldrig toppen på tonerpatronen och undvik att utsätta den för stötar genom att den slår in i saker etc. då detta kan orsaka att toner läcker ut.
4
Ta ut den nya tonerpatronen ur sin förpackning.
5
Ta bort locket från den nya tonerpatronen.
Placera den nya tonerpatronen upprättstående och ta bort skyddslocket genom att vrida det i pilens riktning.
6
Sätt in en ny tonerpatron.
Håll den blå delen av tonerpatronen med vänster hand och stötta den nedre delen med höger hand.
Infoga den horisontellt så långt det går.
7
För låsspaken helt till vänster för att låsa tonerpatronen, och stäng luckan för tonerbyte.
För låsspaken helt till vänster.
Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Se till att du för låsspaken åt vänster så långt det går. (Annars kanske inte tonerpatronen kan låsas.)
Om du inte har vridit låsspaken helt åt vänster, kan du inte stänga tonerpåfyllningslocket. Stäng den försiktigt.
Om en utskrift avbröts på grund av att det var slut på toner kommer den automatiskt att återupptas när du bytt ut tonerpatronen.
Om ljusstyrkan och tätheten skiljer sig efter du har bytt tonerpatronen, utför du följande justering.
9F44-01H