Utföra användarautentisering vid distribuering av enhetsinformation

Du kan förhindra att en klientmaskin får obehörig enhetsinformation genom att utföra användarautentisering när enhetsinformationen tas emot. Med dessa inställningar måste man använda funktionen för personlig autentiseringshantering (Konfigurera inställningar för personlig autentiseringshantering) på både värdmaskinen och klientdatorer för att skicka och ta emot enhetsinformation. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.

Konfigurera autentiseringsinformation på värdmaskinen

På värdmaskinen som distribuerar enhetsinformation kan du ställa in användarnamn och lösenord för autentisering. Du kan även ange domän baserat på autentiseringsenheten.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering> <Enhetsinfo distribueringsinställningar>  <Ange MEAP-verifiering>.
3
Konfigurera nödvändig information och tryck på <OK>.
<Användarnamn>/<Lösenord>
Ange användarnamn och lösenord för administratören med administratörsbehörighet. Se till att denna administratör är registrerad som användare på klientmaskinen och autentiseringsservern som används av klientmaskinen.
<Inloggningsdestination>
Om den administratör som angetts i är registrerad på autentiseringsservern, anger du NetBIOS-domännamn för autentiseringsservern.

Starta autentiseringsfunktionen på klientmaskinen

Du kan ställa in klientmaskinen så att personlig autentisering utförs när du tar emot enhetsinformation. Se till att administratören med konfigurerad autentiseringsinformation på värdmaskinen (Konfigurera autentiseringsinformation på värdmaskinen) har registrerats på klientmaskinen innan du utför den här åtgärden.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Enhetsinfo distribueringsinställningar> <Använd MEAP-verifiering vid mottagning>.
3
Välj <På> och tryck på <OK>  <OK>.
4
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering)  <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.
9F44-0K5