Kontrollera status och loggar

Du kan använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att kontrollera status för dokument som väntar på att skrivas ut, samt loggarna för dokument som har bearbetats. Du kan också kontrollera status för maskinen, som felinformation och återstående mängd förbrukningsartiklar.
Om du använder personlig autentiseringshantering kan du begränsa en användares hantering av andra användares jobb på skärmen <Statusmonitor>. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>

Kontrollera status för kopior/utskrifter

Du kan kontrollera status för dokument som väntar på att kopieras eller skrivas ut. Du kan också skriva ut ett dokument före andra eller avbryta ett dokument.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Copy/Print]

Funktionsval

Välj den funktion du vill kontrollera och klicka på [Display].

Åtgärdsknappar

[Cancel]: Kopiering eller utskrift avbryts. Det avbrutna dokumentet raderas och kan inte återställas.
[Print Next]: Dokumentet skrivs ut omedelbart efter att det aktuella dokumentet är klart.
[Pause]: Dokument som skrivs ut från en dator är pausas. Du kan inte pausa dokument som kopieras. Tryck på [Resume] för att fortsätta skriva ut ett dokument som har pausats.

Dokumentikon

Klicka på ikonen för att visa detaljerad information om dokumentet.

Kontrollera status på skickade/mottagna dokument

Du kan kontrollera status för fax och e-postmeddelanden som väntar på att skickas, fax som tagits emot och fax som väntar på att vidarebefordras. Du kan också avbryta processen för att skicka och ta emot dokument.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Send] eller [Receive]

Funktionsval

Välj den funktion du vill kontrollera och klicka på [Display].

[Cancel]

Dokumentsändning eller mottagning har avbrutits. Det avbrutna dokumentet raderas och kan inte återställas.

Dokumentikon

Klicka på ikonen för att visa detaljerad information om dokumentet.

Kontrollera status för lagrade dokument

Du kan kontrollera status för dokument som väntar på att lagras. Du kan också avbryta processen för lagring av dokument.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Store]

[Cancel]

Dokumentlagring avbryts. Det avbrutna dokumentet raderas och kan inte återställas.

Dokumentikon

Klicka på ikonen för att visa detaljerad information om dokumentet.

Kontrollera jobbloggen

Du kan visa en logg för dokument som har kopierats, skrivits ut, skickats, tagits emot eller lagrats.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Dataloggen kan exporteras och sparas som en CSV-fil (*.csv) på datorn.

Funktionsval

Välj den funktion du vill kontrollera och klicka på [Display]. Vilka funktioner som visas varierar beroende på maskinens modell och tillbehör.

Kontrollera maskinens status

Du kan kontrollera olika slags information om maskinen, som t.ex. felinformation, mängden återstående papper och toner, information om monterade tillval och det totala antalet sidor som hittills skrivits ut.
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)  [Status Monitor/Cancel]  Välj posten du vill kontrollera
9F44-0J0