Flytta/duplicera en fil (endast 8900-serien/6900-serien)

Du kan flytta eller kopiera dokument som lagrats i ett tillfälligt utrymme (brevlåda) på maskinen till mellanlagringsområdet. Du kan t.ex. använda det scannade dokumentet som sparats i brevlådan efter att du flyttat/kopierat det.
Du kan inte flytta eller duplicera filer i Inlådan för fax/I-fax, Avancerat utrymme, Avancerat utrymme för en annan imageRUNNER ADVANCE-maskin i nätverket, eller minnesenheter till mellanlagringskön.

Flytta/duplicera en fil från en brevlåda till mellanlagringskön

1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Brevlåda>.
3
Välj en låda och därefter filerna. Redigera filer i brevlådan
4
Tryck på <Redigera fil> <Flytta/duplicera> <Mellanlagra>.
Vid kopiering istället för att flytta, trycker du på <Duplicera filer>.
5
Tryck på <Starta flyttn./Duplic.>.
Dokumentet flyttas/kopieras till mellanlagringsområdet från brevlådan och du kan använda det som ett utskriftsjobb för mellanlagring.

Flytta/duplicera en fil från mellanlagringskön till en brevlåda

1
Tryck på <Mellanlagra>. Skärmbilden <Hem>
2
Välj dokument.
3
Tryck på <Detaljer/redigera>  <Flytta/duplicera till brevlåda>.
4
Välj brevlåda  tryck på <Duplicera> eller <Flytta>.
Filen i mellanlagringskön flyttas/dupliceras till brevlådan och kan användas som en brevlådefil.
Jobb som inte kan flyttas eller dupliceras till vald brevlåda lagras i den ursprungliga mellanlagringskön.
Om det inträffar ett fel medan du flyttar eller duplicerar flera jobb, visas antalet jobb som har flyttats eller duplicerats utan fel.
Namnet på det flyttade eller duplicerade jobbet är detsamma som på det ursprungliga jobbet. Datum/tid uppdateras till den tid jobbet flyttades eller duplicerades.
Vissa jobb kan inte flyttas till brevlådan, beroende på jobbet från skrivardrivrutinen.
Om du stänger av strömbrytaren på manöverpanelen medan jobb håller på att flyttas eller dupliceras, flyttas eller dupliceras bara sådana jobb korrekt som bearbetades innan strömmen stängdes av.
Filer utan skrivarinställningar kan inte flyttas eller kopieras.
Du kan förhindras från att flytta/kopiera filen som redigerades i brevlådan.
9F44-09X