Skriva ut med Job Definition Format (JDF) (endast 8900-serien)

JDF låter dig ange detaljerade utskriftsinställningar. Du kan även använda Job Messaging Format (JMF) för att samla in enhetsinformation. Se handboken för JDF-filanpassning för information om hur man skapar JDF- och JMF-filer och hur man skickar dem till skrivaren,.
Sätt <Använd JDF> (endast 8900-serien) till <På> för att skriva ut med JDF.
JDF är inaktiverat och kan inte användas i följande situationer:
När <Tvingad parkering> är satt till <På>
När <Använd HTTP> är satt till <Av>
När [Prohibit Guest Users to Use Device] är satt till [On] i säkerhetspolicyinställningarna Säkerhetspolicyinställningar
Utskrift med JDF omfattas inte av de användningsbegränsningar som införs av Access Management System.
När [Prohibit Guest Users to Use Device] är satt till [On] i säkerhetspolicyinställningarna kan du inte sätta <Använd JDF> till <På>. Säkerhetspolicyinställningar
Kontakta återförsäljaren eller servicerepresentanten för information om de applikationer som är kompatibla med JDF. Se handboken för respektive applikation för mer information om varje applikation.
9F44-0AA