<Justera bildkvaliteten>

Ange bildkvalitetsjusteringen för kopiering och utskrift.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Auto toningsjustering>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens toning skiljer sig från originalet, kan du använda denna korrigering för att justera utskriften så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera toning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto toningsjustering>
(Endast 8900-serien)
När <Full justering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Snabbjustering> är inställt:
<Start>
<Auto toningsjustering>
(Endast 6900-serien)
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Auto toningsjustering>
(Endast 4900-serien)
Väl av papperstyp
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Full justering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
När <Snabbjustering> är inställt:
<Start>
<Använd dokumentmataren när Fullständig just. utförs>: <>, <Av>
<Använd dokumentmataren när Fullständig just. utförs>: <På>, <Av>
Om alternativet <Snabbjustering> visas
Vi rekommenderar att du väljer <Full justering> när du utför automatisk toningsjustering. Välj <Snabbjustering> om du vill utföra snabba men mindre omfattande justeringar mellan de regelbundna fulla justeringarna.
Provsidor räknas inte som en del av det totala antalet kopior eller utskrifter.

<Korrigera täthet>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera tätheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera täthet>
<Kopiera/scanna och lagra (brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i svartvitt för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i färg för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Korrigera skugga> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om bildområden på utskriften har ojämn täthet justerar denna korrigering utskriften så att tätheten blir jämn. Korrigera ojämn täthet (endast 4900-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera skugga>
När <Korrigering med densitometer> är inställt:
<Starta utskrift>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Visuell korrigering> är inställt:
<Finjustera>, <Återställ grundinst.>, <Återställ föregående inställningar>, <Mata ut provsida>
När <Scannerkorrigering> är inställt:
<Starta utskrift>

<Finjustera zoom>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om den kopierade bildens storlek skiljer sig markant från originaldokument, utförs finjustering så att utskriften motsvarar formatet på det ursprungliga dokumentet bättre. Justera bildstorlek
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Finjustera zoom>
<X>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för rastermönster> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Ställ in rastermönstret så att utskrivna bilder får jämnare toning och kanter. Ställa in rastermönster (endast 4900-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för rastermönster>
<Mönster 1>, <Mönster 2>, <Mönster 3>, <Mönster 4>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Specialutjämning> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Den här inställningen jämnar ut taggiga konturer på mörka figurer, linjer, foton, bilder och toningar genom korrigering av färgmisspassning som uppstår på utmatningen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Specialutjämning>
<På>,
<Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Ställ in det här alternativet på <Av> om du inte utför korrigeringen. Beroende på typ av original kan den här funktionen orsaka färgmisspassning eller taggiga konturer.
9F44-0LK