<Funktionsinställningar>

Ange funktionsinställningarna för kopiering, utskrift, fax och andra funktioner.

<Gemensamma>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningar som är gemensamma för alla funktioner såsom inställningar för pappersmatning, inställningar för pappersutmatning, utskriftsinställningar, skanningsinställningar och generera fil.

<Kopia>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för kopieringsfunktionen.

<Skrivare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för utskriftsfunktionerna.

<Skicka>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för sändfunktionen.

<Ta emot/vidarebefordra>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningar för funktionerna mottagning och vidarebefordring.

<Lagra/få åtkomst till filer>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna som används när du lagrar skannade original eller använder de lagrade filerna.

<Utskrift>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för utskriftsfunktionen.

<Mellanlagra> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för funktionen tvångsparkerad utskrift.

<Webbåtkomst>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>
Ange inställningarna för webbläsarfunktionen.
9F44-0LW