<Begräns. funktioner, arbetssätt>

Ange inställningarna som används för att begränsa användningen av extrautrustning.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Efterbehandlarfack A> (endast 4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera utmatningsfacket A på efterbehandlaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Efterbehandlarfack A>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Efterbehandlarfack A/B> (endast 8900-serien/4900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera utmatningsfacket A/B på efterbehandlaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Efterbehandlarfack A/B>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Efterbehandlarfack A/B/C> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera utmatningsfacket A/B/C på efterbehandlaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Efterbehandlarfack A/B/C>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera sadelhäftningsenheten i efterbehandlaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Falsningsenhet> (endast 8900-serien/6900-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera vikenheten.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Falsningsenhet>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Hålslag i efterbehandlare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Begräns. funktioner, arbetssätt>
Välj om du vill avaktivera hålslagsenheten som har installerats i efterbehandlaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hålslag i efterbehandlare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
9F44-0U4