Ställa in Avancerat utrymme för maskinen

Den installerade lagringsenheten i maskinen har ett delat utrymme som kallas ”Avancerat utrymme”. Det kan göras tillgängligt på nätverket med hjälp av SMB- eller WebDAV-protokoll. Det gör att du enkelt kan dela filer med datorer och andra Canon flerfunktionsskrivare* utan att behöva en server. Dessutom kan du öka lagringskapaciteten genom att ansluta maskinen till Avancerat utrymme på andra flerfunktionsskrivare. Om du vill använda dessa funktioner, justera inställningarna för fildelning i förväg. Följ anvisningarna för detta.
* Endast tillgänglig för maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien som är anslutna till ett nätverk
9F44-052