Registrera en LDAP-server

I miljöer där en LDAP-server används kan du söka efter faxnummer och e-postadresser som angetts som mottagare från maskinen och som är registrerade i maskinens adressbok.
Du kan registrera högst fem LDAP-servrar.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Ange mottagare>  <Lagra LDAP-server>.
3
Registrera LDAP-servern.
1
Tryck på <Registrera>.
2
Ange nödvändig information.
<Servernamn>
Ange ett namn för LDAP-servern.
<Serveradress>
Ange IP-adressen eller värdnamnet för LDAP-servern med alfanumeriska tecken (Exempel: "ldap.exempel.com").
<Serveradress> och DNS
För att förhindra fel, observera följande när du söker efter mottagare från maskinen till LDAP-servern.
När du anger IP-adress, kontrollera om den användbara DNS-servern bara har stöd för sökning framåt. Om DNS-servern bara har stöd för sökning framåt, tryck på <Använd inte> eller <Använd> i <Autentiseringsinformation> i steg 4. När du väljer <Använd (säkerh.aut.)>, måste du kontrollera att DNS-servern har stöd för sökning bakåt.
<Plats för sökstart>
Ange var sökningen ska starta i katalogträdet för LDAP-servern.
För LDAPv3 kan du hoppa över inställningen eftersom maskinen automatiskt hämtar serverinställningen. För LDAPv2 måste du alltid ange punkter.
Ange formatet för <Plats för sökstart>
När du använder Windows Server måste du ange domännamnet för Active Directory i enheter av strängar avgränsade med punkt ".". Lägg till "DC=" för varje enhet och skilj dem åt med kommatecken ",".
Exempel: Om domännamn är "john.exempel.com", skriv "DC=john,DC=exempel,DC=com".
Om du använder Lotus Notes Domino, ange nod-ID-namn för katalogträdet (dn) enligt följande: "cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon".
<Använd TLS>
För att koda kommunikation till/från LDAP-servern med TLS, tryck på <På>.
<Tidsgräns för sökning>
Ange hur länge sökningen kan fortsätta i sekunder.
<Max adr. att söka efter>
Ange hur många mottagare som kan sökas.
<Portnummer>
Ange det portnummer som används för kommunikation till/från LDAP-servern.
3
Tryck på <Nästa>.
4
Ange autentiseringsinformation.
Ange autentiseringsmetoder enligt inställningarna för LDAP-servern.
Du kan kontrollera anslutningen genom att trycka på <Kontrollera anslutning> när du har angett inställningarna.
Vid autentisering med inloggningsinformation
Ange det användarnamn och lösenord som används som autentiseringsinformation.
Vid autentisering med kodad data
Autentiseringen kan göras mer säker genom kodning av datautbytet. Om du använder denna åtgärd, sätts LDAP-versionen och en till <ver.3(UTF-8)>. Tiden för maskinen och LDAP-server måste vara synkroniserad.
Vid anonym autentisering utan inloggningsinformation
9F44-04R