Arbeta med data på en minnesenhet

Genom att ansluta en minnesenhet till USB-porten på maskinen kan du spara scannade data eller skriva ut filer i minnesenheten. Byt namn på filer eller radera onödiga filer från maskinen så att du kan hantera och ordna data i media utan att behöva använda en dator.
Sätta i en minnesenhet
Information om tillgänglig minnesenhet eller om hur du infogar en minnesenhet finns i Ansluta ett USB-minne.
Kom ihåg att kontrollera innan du använder minnesenheten
För att använda minnesenheten måste du sätta <Minnesenhet> i <Lagringsplats för visningsinställningar> till <På>. <Lagringsplats för visningsinställningar>
Sätt <Använda scanningsfunktion> och <Använd utskriftsfunktion> till <På>. <Använd scannings-/utskriftsfunktion>
När minnesenheten inte identifierats även fast den är korrekt ansluten, kan det hända att maskinen är inställd för att använda MEAP-drivrutinen för externa USB-lagringsenheter. Sätt <Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.> till <Av>. <Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.>
Om <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> är inställt på <På>, visas genvägar till tillgängliga funktioner när du sätter i en minnesenhet. <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
Eftersom genvägarna inte visas om maskinen är i viloläge, sätter du i minnesenheten efter att maskinen har återgått från viloläge.
Ta ut minnesenheten
När du tar ur minnesenheten måste du alltid använda följande procedur. Om du använder en annan procedur kan minnesenheten eller maskinens huvudenhet skadas.
1
Tryck på .
2
Välj den minnesenhet du vill ta bort och tryck på <Ta bort>.
3
Koppla bort minnesenheten från USB-porten och tryck på <OK>  <OK>.
9F44-0E9