Framsida

USB-port (maskinens framsida)

Du kan ansluta enheter, som t.ex. ett USB-minne, till maskinen. Ansluta ett USB-minne
Maskinen kan leverera en maximal effekt på 5 V/500 mA. Att ansluta en enhet som kräver mer ström kan skada maskinen.
Vissa typer av minnesenheter kan inte att spara data på rätt sätt.
USB-porten (maskinens framsida) stöder USB 2.0.

Tonerpåfyllningslock

Öppna locket när du behöver byta ut tonerpatronen. Byta tonerpatron

Kontrollpanel

Manöverpanelen består av indikatorer och pekskärm. Du kan utföra alla funktioner och ange inställningar på manöverpanelen.
Kontrollpanel
Grundläggande skärmbilder på pekskärmen

Matare

Matar automatiskt in dokument i enheten för scanning. När två eller fler ark har placerats i dokumentmataren kan dokumenten scannas kontinuerligt. Matare

Universalfack

Fyll på papper i universalfacket när du vill använda en papperstyp som skiljer sig från det som har fyllts på i pappersmagasinet/lådan.
Universalfack
Fylla på papper i papperslådan

Förvaringsplats för glasrengöringsduk

Här kan du förvara duken för rengöring av originalglaset.

USB-porten (högra sidan av huvudenheten)

Du kan ansluta enheter, t.ex. en extern hårddisk, till maskinen. Säkerhetskopiering/återställning av data
När du väljer <Fast LAN + Fast LAN> för <Välj gränssnitt> ska du ansluta en USB-LAN-adapter här. Ansluta till ett trådbundet LAN för underlinjen
Maskinen kan leverera en maximal effekt på 5 V/900 mA. Att ansluta en enhet som kräver mer ström kan skada maskinen.
USB-porten (högra baksidan) på maskinen stöder USB 3.0.

USB-anslutning

Anslut en USB-kabel när du ansluter enheten och en dator.
USB-porten på maskinen stöder USB 2.0.

LAN-port

Anslut en nätverkskabel när du ansluter maskinen till exempelvis en trådbunden nätverksrouter. Konfigurera nätverksmiljön

Övre högra luckan på huvudenheten

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp innanför den högra luckan på huvudenheten

Nedre högra luckan på huvudenheten

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp innanför den högra luckan på huvudenheten

Främre lucka på huvudenheten

Öppna locket när du åtgärdar pappersstopp. Åtgärda pappersstopp

Pappersmagasin 1/pappersmagasin 2

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Pappersmagasin/papperslåda

Papperslåda 1/papperslåda 2

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Du kan fylla på papper som inte kan fyllas på i pappersmagasinen. Pappersmagasin/papperslåda

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren när du slår på eller av maskinen.
Slå på maskinen
Stänga av maskinen
För mer information om inställning av tillbehör som installerats på maskinen, se Tillval.
Ansluta ett USB-minne
Du kan ansluta ett USB-minne till USB-porten på den vänstra sidan av kontrollpanelen och skriva ut data direkt från USB-minnet. Dokument som scannats med maskinen kan också sparas direkt till USB-minnet.
Kontrollera att USB-minnesenheten är rätt isatt när du ansluter den till maskinen. Om den inte ansluts korrekt, kan det leda till att den eller maskinen slutar fungera.
Se till att du följer rätt procedur när du tar bort USB-minnesenheten. Ta ut minnesenheten Om du inte gör det kan det leda till fel på maskinen eller USB-minnesenheten.
Maskinen stöder endast USB-minnesenheter i FAT32/exFAT-format.
Enheter och användningssätt som inte stöds
Minnesenheter med säkerhetsfunktioner
Minnesenheter som inte uppfyller USB-specifikationen
Minneskortläsare anslutna via USB
Anslutning av minnesenhet via en förlängningskabel
Anslutning av minnesenhet via en USB-hubb
9F44-009