Elements modificats

A continuació es mostren les opcions amb canvis en el contingut i les notes.
 
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
S'ha canviat el nom de l'element Configuració.
Nom actual
Nom nou
<Activar/Desactivar selecció auto de calaix>
<Selecció automàtica de l'origen del paper>
S'ha canviat el nom de l'element Configuració.
Nom actual
Nom nou
<Selecció auto de calaix basada en color>
<Selecció automàtica d'origen paper basada en color>
986J-007