Canvis a la Configuració

Aquesta descripció explica els canvis en els elements de la pantalla <Configuració>. La pantalla <Configuració> apareix quan premeu  (Configuració) al tauler de control.
986J-006