Přidání nových funkcí do funkce Vizuální zpráva

Do funkce Vizuální zpráva byly přidány následující funkce.

Použití funkce Vizuální zpráva pro větší pohodlí

Nyní můžete nakonfigurovat nastavení, které bude serveru oznamovat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a název domény) uživatelů, kteří zobrazují obsah, aby bylo možné tyto informace shromažďovat, a také kontrolovat soubory PDF propojené v obsahu jejich vytištěním.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Security Settings].
4
Můžete vytisknout položku Vizuální zpráva zobrazenou na displeji dotykového panelu nebo poskytnout oznámení o přihlašovacích informacích.

[Notify Server of Login Information When Content Is Displayed]

Zaškrtněte toto políčko pro odeslání informací o uživateli (uživatelské jméno a název domény) na webový server, když uživatel zobrazí Vizuální zpráva a zadejte cestu webového serveru.

[Allow Printing from Content]

Zaškrtnutím tohoto políčka určíte funkci, která vytiskne obsah PDF obsažený v HTML zobrazeném v okně Vizuální zpráva.
5
Klikněte na [OK].
A33Y-007