<Color Calibration for Each Paper Type>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>
Kalibraci barev můžete provést pro každý typ papíru.

Tabulka Nastavení/Uložení

Podrobnosti o tom, jak zobrazit tabulku Nastavení/Uložení, najdete v části „Nastavení/Uložení“  „Seznamy nastavení“ v části „Uživatelská příručka“.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Color Calibration for Each Paper Type>
<1. Plain/Other (52-220 g/m2)>, <2. Plain/Other (221-350 g/m2)>, <3. 1-Sided Coated/2-Sided Coated (70-180 g/m2)>, <4. 1-Sided Coated/2-Sided Coated (181-350 g/m2)>, <5. Matte Coated (70-180 g/m2)>, <6. Matte Coated (181-350 g/m2)>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
A33Y-010