Zmiany dotyczące uwierzytelniania użytkownika

Dodanie pozycji w celu wymuszenia na użytkownikach zmiany ich haseł przy pierwszym logowaniu do informacji użytkownika, która ma być zapisana w urządzeniu lokalnym

Teraz możliwe jest wymuszenie na użytkownikach zmiany ich haseł za pierwszym razem, gdy się logują. Wybierz to pole wyboru, aby wymusić na zarejestrowanych użytkownikach zmianę ich haseł. Po zmianie hasła przez użytkownika, pole wyboru ulega automatycznego odznaczeniu.

Wsparcie dla dwustopniowego uwierzytelniania podczas logowania do Remote UI (Zdalnego Interfejsu Użytkownika)

Możesz teraz wymagać od zarejestrowanych użytkowników przejścia dwustopniowego uwierzytelniania gdy logują się oni do Remote UI (Zdalnego Interfejsu Użytkownika). Zaznacz to pole, aby wymagać uwierzytelniania dwustopniowego.
W przypadku wyświetlenia ekranu aktywowania uwierzytelniania dwustopniowego po zalogowaniu

Dodawanie elementu do ograniczenia używania wcześniej użytych haseł

Możesz teraz zabronić używania hasła, które było już wcześniej używane, podczas zmiany hasła. Wybierz pole wyboru [Restrict Password Reuse] i skonfiguruj licznik historii haseł dla tego ustawienia.

Wsparcie dla ustawienia okresu zakazu zmiany hasła

Możesz teraz określić okres, przez który użytkownicy nie mogą zmieniać swoich haseł. Zaznacz pole wyboru [Set Password Change Prohibition Period] ia także określ okres zakazu.
A34S-005