Ändringar på <Hem>-skärmen

Knappen har bytt namn på <Hem>-skärmen

Namnet på knappen <Adjust Volume> på <Hem>-skärmen har bytts till <Volym- inställningar>.
986X-004