Ändringar av funktioner

Det här avsnittet beskriver de ändringar som gäller för maskinens funktioner.
986X-002