Tillgängligt pappersmaterial

Magnetiskt har lagts till som papperstyp.
Mer information finns i ”Tillgängligt papper” i Användarhandbok.
986X-003