Качество на изображението

В този раздел са описани функциите, които помагат да се постигнат ясни и чисти изображения ­ например висококачествено отпечатване на изображенията и коригиращи функции.
Регулиране на качеството на отпечатване и на довършителните операции
Изпращане на по-ясни факсове
Може да постигнете по удовлетворителни резултати от печата, като използвате коригиращи функции ­ например регулиране на градацията и корекция на наситеността.
Репродуцирането може да бъде подобрено на получаващата страна, като бъде изпратена подходяща стойност на параметъра гама при изпращане на факсове.
9CX5-0S2