Редактиране на регистрираните в адресната книга дестинации

След като регистрирате дестинации, можете да промените или изтриете техните настройки.
1
Натиснете <Настройки Дест./Препр.>. Екран <Начало>
2
Натиснете <Регистриране на дестинации>.
3
Изберете дестинацията, която искате да редактирате.
Падащ списък с адресни списъци
Изберете <Перс. сп. с адреси>, <Спис.с адр. 1> до <Спис. с адр. 10> или <Списък с адр. за адм.>, за да филтрирате дестинациите, които да се покажат в списъка с адреси.
<Търсене по име>
Въведете името на дестинацията. Натиснете <Търсене по име> отново, за да се върнете към предходния екран.
Списък с дестинации
Изберете дестинацията, която искате да редактирате или изтриете.
Бутон за първа буква
Изберете бутона с букви и цифри за първия знак от името на дестинацията. Натиснете <Вс.>, за да покажете всички регистрирани дестинации.
<Изтрив.>
Натиснете, за да изтриете дестинацията.
<Детайли/Редактиране>
Натиснете, за да проверите или редактирате настройките на дестинациите.
Падащ списък за тип дестинация
Изберете (имейл), (факс), (I-факс), (файл) или  (група), за да филтрирате дестинациите, показани в списъка с дестинации (). Натиснете <Вс.>, за да покажете всички регистрирани дестинации.
Когато дестинациите се управляват посредством номера за достъп, въведете номера за достъп (Ограничаване на достъпа до дестинации, регистрирани в адресната книга), след като натиснете <Код за достъп>.
Дестинациите в <Перс. сп. с адреси> се показват само за влезлия потребител, който ги е регистрирал. Дори ако имате права на администратор, не можете да прегледате или редактирате дестинациите в <Перс. сп. с адреси> за други потребители.
4
Натиснете <Детайли/Редактиране>.
Ако искате да изтриете дестинация, изберете дестинацията и натиснете <Изтрив.>  <Да>.
5
Редактирайте настройките на дестинацията.
За подробности как да редактирате настройките, вижте Регистриране на дестинации в адресната книга.
6
Натиснете <OK>  <Затвар.>.
9CX5-05K