Персонализиране на екрана с основни функции

Бутоните за настройки, които се показват в екраните с основни функции (за копиране, факс и сканиране), могат да се променят с други бутони за настройки в <Настройки>. Като намирате бутоните за често използвани функции в екрана с основни функции, можете да ги използват по-ефективно. Освен това, като влизате с управление на лично удостоверяване, можете да покажете различен екран с основни функции за всеки потребител.
Екран с основни функции за копиране
Екран с основни функции за факс
Екран с основни функции за сканиране
 Бутони, които могат да бъдат сменени
Пример: Екран с основни функции за копиране
1
Натиснете <Копиране>, след което натиснете . Екран <Начало>
2
Натиснете <Регистриране опции за бърз достъп>.
\
3
Изберете бутон за смяна.
Показаните тук бутони в момента се показват в екрана с основни функции. Избраните в тази стъпка бутони няма да се показват в екрана с основни функции.
4
Изберете бутон, който искате да покажете в екрана с основни функции, и натиснете <OK>.
Ако не искате да показвате бутона, натиснете <Не е присъединен>.
За функцията за копиране можете да регистрирате конфигурираните предпочитани настройки като пряк път от <Предв. зададени предп. настр.>.
5
Натиснете <OK>.
Като замества бутона, избран на стъпка 3, новият бутон, избран на стъпка 4, се показва в екрана с основни функции.
Броят на елементите за настройка, намиращи се в екрана с основни функции, и местоположението им на показване се различават в зависимост от функцията.
Бутон за пряк път не се показва, ако <Не е присъединен> е зададено като пряк път.
Ограниченията за броя на преките пътища за <Настройки>, които можете да регистрирате, са следните:
Копиране: 5
Факс: 4
Сканиране и изпращане: 2
Регистриране в <Предпочитани настройки>
В <Предпочитани настройки> можете да регистрирате често използвани процедури за копиране, както и често задавани дестинации и настройки за сканиране. За повече информация вижте Регистриране на комбинация от често използвани функции.
Промяна на настройката по подразбиране в екрана с основни функции
След като промените настройките за всяка функция, можете да регистрирате текущите настройки като настройки по подразбиране в екрана с основни функции, като натиснете и след това <Промяна на настр. по подразбиране>. Ако влезете в машината с управление на лично удостоверяване (Вход в системата на машината), преди да извършите тази настройка, тя ще бъде регистрирана като ваша собствена лична настройка по подразбиране (Списък на елементите, които могат да се персонализират).
9CX5-053