Вход в системата на машината

Когато се покаже екранът за влизане, регистрираните упълномощени потребители трябва да влязат, за да продължат да работят с машината. За да влезе, всеки потребител трябва да въведе потребителското име и паролата си. Това гарантира сигурността на машината. Освен това потребителите могат да използват машината възможно най-удобно, като персонализират дисплея и настройките според предпочитанията си. Елементите, показвани в екрана за влизане, се различават в зависимост от настройките за управление на потребители. Извършете операцията за влизане според елементите, които са показани.
За информация относно функциите и настройките, които могат да се персонализират, вижте Списък на елементите, които могат да се персонализират.
Ако не използвате функцията Персонализация, настройте <Разрешаване използване на персонални настройки> (<Разрешаване използване на персонални настройки>) на <Изкл.>.
Ако настройката <Време до Авт. изчистване> е зададена, потребителят се отписва автоматично, ако за определен период от време не са извършени никакви операции. <Време до Авт. изчистване>
В зависимост от настройките на Visual Message екранът Visual Message може да се появи преди влизане. За да влезете, първо затворете екрана Visual Message. Конфигуриране на функцията Визуално съобщ

Когато се показва екранът за въвеждане на потребителско име и парола

Използвайте екранната клавиатура, за да въведете потребителското име и паролата.
1
Натиснете <Потребителско име>.
Ако кешът на влизащия потребител е останал, можете да изберете потребителското име от падащия списък с хронологията на влизане. Когато изберете потребителско име, натиснете <Парола> и преминете към стъпка 3.
2
Въведете потребителското име и натиснете <Напред>.
3
Въведете паролата и натиснете <OK>.
4
Изберете дестинацията на влизане от падащия списък <Дестинация за вход> и натиснете <Вход>.
Когато влезете успешно, функциите на машината ще станат налични.
Отпишете се след употреба.
Можете да зададете дали паролите, въведени по време на влизане, да се записват в кеша. <Забран. кеширане парола за автентикация>
Ако зададете <Показв. бутон пром. на парола в менюто за настр.> на <Вкл.>, парилата може да се промени от в горния десен ъгъл на екрана за влизане. <Показв. бутон пром. на парола в менюто за настр.>
Можете да зададете дали кешът на влезлия потребител да се запазва, или изтрива. <Брой кеш записи за потребители с вход>
9CX5-04W