Регистриране на често използвани настройки и дестинации като лични/споделени бутони в екрана <Начало>

Често използваните настройки и дестинации могат да бъдат регистрирани в екрана <Начало> като лични/споделени бутони, за да извиквате тези настройки с натискане на един-единствен бутон.
Споделените бутони могат да бъдат използвани от всички потребители.
Личните бутони могат да бъдат използвани само от влезли потребители.
9CX5-054