Ефективност на копиране

Можете да спестите хартия чрез копиране на няколко оригинала върху един лист или чрез проверка на резултата от копирането преди извършване на копия. Можете също така да подобрите ефективността чрез настройка на съвместно копиране на оригинали с различен формат или комбиниране на оригинали, сканирани с различни настройки, за да се копират заедно.
9CX5-066