Настройка на цвета

Настройте плътността на жълтото, магентата, циана и черното поотделно.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Копиране>. Екран <Начало>
3
Натиснете <Настройки> на екрана с основни функции за копиране. Екран с основни функции за копиране
4
Натиснете <Цветови баланс>.
5
Натиснете <-> или <+> за всеки цвят, за да регулирате цветовия баланс.
6
Натиснете <Фина настр. наситеност> и извършете други настройки, ако е необходимо.
Изберете цвят и регулирайте нивото на плътността му според площта на плътността, като използвате бутона <-> или бутона <+>. Когато регулирането приключи, натиснете <OK>.
7
Натиснете <OK> <Затвар.>.
8
Натиснете  (Старт).
Копирането стартира.
Можете да регистрирате до четири настройки след регулиране. След като настроите цвета, натиснете <Извикв./Регистр.> натиснете бутон от <C1> до <C4> натиснете <Регистрир.> <Да> <OK>.
За да извикате регистрирани настройки, натиснете <Извикв./Регистр.>, изберете бутон и натиснете <OK>.
Можете да смените имената на бутоните от <C1> до <C4>. Изберете бутона за промяна, натиснете <Преимену- ване> и въведете ново име.
За да изтриете регистрирани настройки, изберете бутона натиснете <Изтр-не> <Да>.
9CX5-064