Поставяне на оригинали

Поставете оригиналите върху стъклото за документи или в подаващото устройство. Оригинали, като например книги и дебела/тънка хартия, които не могат да бъдат заредени в подаващото устройство, поставяйте на стъклото за документи. Ако искате да сканирате 2-странни оригинали или няколко листа последователно, поставете оригиналите в подаващото устройство. За информация относно форматите, които могат да бъдат зареждани, и др. вижте Основен модул и Двустранно подаващо устройство Double Pass.
Използвайте оригинали, които са напълно сухи
Когато поставяте оригинали, се уверете, че евентуално лепило, мастило или коректор са напълно засъхнали.
За да избегнете засядане на хартията
Не поставяйте описаните по-долу типове оригинали в подаващото устройство. В противен случай може да възникне засядане на хартия:
Нагъната или намачкана хартия
Индиго или химизирана хартия
Извита или навита хартия
Хартия с покритие
Скъсани оригинали
Оригинали с големи отвори
Тънка хартия или паус
Оригинали с телбод или кламери
Хартия, отпечатана чрез принтер с термичен трансфер
Прозрачно фолио
Оригинали с прикрепени бележки
Съединени оригинали
Оригинали, поставени в прозрачна папка
За по-точно сканиране на оригиналите
Оригинали, поставени в подаващото устройство, се сканират, докато се подават в машината. От друга страна, оригинали, поставени върху стъклото за документи, не променят позицията си, докато се сканират. За по-точни резултати от сканирането се препоръчва поставянето на оригиналите върху стъклото за документи.
За да сканирате паус или прозрачно фолио
За да сканирате прозрачни оригинали (например паус или прозрачни фолиа), поставете документите върху стъклото за документи и ги покрийте с обикновена бяла хартия.
Формати на документите
Машината автоматично разпознава формата на хартията на поставения документ преди сканирането. В случая на изпращане на факс, ако форматът на хартията за записване в машината на получателя е по-малък от формата на сканирания документ, изображението на оригинала може или да бъде намалено, или разделено на по-малки части, преди да бъде изпратено.

Поставяне на оригинали върху стъклото за документи

1
Отворете подаващото устройство.
Ако поставите оригинал, за който отворът на подаващото устройство е недостатъчно голям, форматът на оригинала може да не бъде правилно установен.
2
Поставете оригинала с лицето надолу върху стъклото за документи.
Подравнете ъгъла на оригинала с горния ляв ъгъл на стъклото за документи.
При копиране на 2-странен оригинал, поставете оригинала, така че горната и долната част да са правилно поставени, както е показано на илюстрацията по-долу.
3
Затворете внимателно подаващото устройство.
Оригиналът е готов за сканиране.
Когато приключите със сканирането на оригинала, отстранете документа от стъклото за документи.
Когато затваряте подаващото устройство, внимавайте очите ви да не са изложени на светлината, излъчвана от стъклото за документи.
Ако дебел оригинал, като например книга или списание, бъде поставен върху стъклото за документи, не натискайте силно върху подаващото устройство.
Маркировките около стъклото за документи включват размерите, които не се откриват автоматично.

Поставяне на оригинали в подаващото устройство

Не поставяйте предмети в изходната тава за оригинали, тъй като в противен случай оригиналите ви може да бъдат повредени.
1
Подравнете плъзгащите се водачи според формата на оригиналите.
2
Разлистете купа с оригинали и подравнете страните.
Разлистете оригиналите на малки групи и подравнете краищата им чрез неколкократно леко потупване на стека върху плоска повърхност.
3
Поставете оригиналите с лицето нагоре и колкото е възможно по-навътре в подаващото устройство.
Когато сте ги поставили достатъчно навътре, индикаторът за поставени оригинали светва.
Оригиналите са готови да бъдат сканирани.
Ограничителни линии за зареждане
Уверете се, че стекът с оригинали не надвишава ограничителните линии за зареждане (). Ако поставите оригинали, които надвишават ограничението, е възможно те да не се сканират или могат да предизвикат засядане на хартия.
Когато поставяте оригинал, който е сгънат
Винаги изглаждайте евентуални прегъвания на оригиналите, преди да ги поставите в подаващото устройство. Ако оригиналът е сгънат, може да се появи екран за грешка, тъй като форматът на оригиналите не може да бъде разпознат правилно.
Подравнете плъзгащите се водачи стабилно към страните на оригинала
Водачите за хартия, които не притискат добре или притискат твърде силно оригиналите, може да предизвикат неправилно подаване или засядане на хартия.
Докато оригиналите се сканират
Не добавяйте и не премахвайте оригинали.
Когато сканирането приключи
Отстранете сканираните оригинали от тавата за извеждане на оригинали, за да предотвратите засядане на хартия. За да предотвратите оставането на оригинали в изходната тава за оригинали, индикаторът за извеждане на оригинали свети, докато оригиналите се извеждат, и мига известно време, след като всички оригинали са изведени.
Когато сканирате дълги и тесни оригинали
Ако сканирате дълги оригинали (до 630 мм), придържайте ги с ръка по време на сканиране и извеждане на хартията.
Когато поставяте оригинали от тънка хартия
Тънките оригинали може да се намачкат, ако се използват в среда с висока температура или висока влажност.
Уверете се, че не натискате твърде силно, когато поставяте оригинала. Той може да не е подаден правилно или да причини засядане на хартия.
Когато сканирате многократно един и същ оригинал
Препоръчително е да не се сканира един и същи оригинал повече от пет пъти (това варира в зависимост от качеството на хартията). Оригиналът може да се прегъне или намачка или да стане труден за изпращане.
Диапазон за сканиране на цветни оригинали
Когато цветен оригинал се сканира с настройка за автоматично разпознаване на цветовете, той може да се определи като черно-бял документ, ако съдържа цветни части само в сивите области, както е показано на илюстрацията по-долу.
Посока на подаване
на хартията
: 10 мм
: 17 мм
За да сканирате оригиналите като цветен документ, задайте машината в режим „Full Color“ (Пълноцветно).
При копиране на 2-странен оригинал, поставете оригинала, така че горната и долната част да са правилно поставени, както е показано на илюстрацията по-долу.
Можете да поставите оригинали с различни формати и да ги сканирате наведнъж.
Копиране на оригинали с различен формат едновременно (разнородни оригинали)
Изпращане на оригинали с различен формат едновременно (разнородни оригинали)
Изпращане/запаметяване на оригинали с различен формат едновременно (оригинали с различен формат)
9CX5-00S