Извикване на използвани по-рано настройки за копиране (Предходни настройки)

Можете да извиквате използвани по-рано настройки за копиране. Детайлите на извиканата настройка могат да се променят преди копиране.
Съхранените в паметта последни три настройки не се изтриват, дори когато изключите захранването.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Копиране>. Екран <Начало>
3
Натиснете <Настройки> на екрана с основни функции за копиране. Екран с основни функции за копиране
4
Натиснете <Предходни настройки>.
5
Изберете настройката за извикване и натиснете <OK>.
Когато се използва управление на персоналното удостоверяване, машината извиква настройките, посочени в миналото от потребителя, който се вписва в машината.
6
Натиснете  (Старт).
Копирането стартира.
9CX5-072