Допълване на скоби за телбод за вътрешния финишър

1
Отворете предния капак на финишъра.
2
Издърпайте касетата с телчета за телбод.
Издърпайте зелената ръкохватка, за да освободите ключалката, и повдигнете кутията леко нагоре, докато я издърпвате навън.
3
Отстранете празната кутия със скоби от касетата за скоби.
Дръжте кутията със скоби около позицията на маркировката със стрелка и я отстранете в посоката на стрелката.
4
Извадете нова кутия със скоби от опаковката й.
5
Поставете новата кутия със скоби в касетата за скоби.
Пъхнете таблата, подаваща се от предния край на кутията със скоби, в касетата за скоби и спуснете кутията със скоби, за да я поставите в касетата.
6
Задръжте зеленото лостче на касетата за скоби и го бутнете навътре в касетата, докъдето позволява.
7
Затворете предния капак на финишъра.
Захващане с телбод "на сухо" може да се извършва автоматично за правилно позициониране на скобите.
9CX5-01L