Поддръжка на основния модул

Този раздел описва поддръжката и управлението на машината, като например редовното почистване и подмяната на консумативите. Освен това описва услугата за поддръжка, предоставяна от Canon. За информация относно предпазни мерки, които да се вземат при поддръжка вижте "Важни инструкции за безопасност" в Начално запознаване и Работа с опциите.
Минималният период на поддържане на качествени части за ремонт и тонер касети е седем (7) години след прекратяване на производството на модела на устройството.
Ако възникне проблем по време на работа, вижте „Отстраняване на неизправности“ в Ръководство на потребителя. Ако проблемът все още не може да бъде отстранен или мислите, че машината трябва да бъде проверена, свържете се с вашия търговец или сервизен представител.

Основно почистване

Зареждане на консумативи

9CX5-018