Двустранно подаващо устройство Double Pass

Индикатор за поставени оригинали

Свети, когато в тавата за подаване на оригинали са поставени оригинали.

Капак на подаващото устройство

Отворете този капак, когато изваждате заседнала хартия в подаващото устройство. Засядане на хартия в подаващото устройство

Плъзгащи се водачи

Настройте тези водачи според ширината на оригинала.

Тава за подаване на оригинали

Оригинали, поставени тук, се подават автоматично в подаващото устройство. Когато са заредени два или повече листа, оригиналите могат да бъдат сканирани без прекъсване. Поставяне на оригинали

Зона за сканиране на подадени документи

Оригиналите, поставени в подаващото устройство, се сканират в тази зона.

Стъкло за документи

Когато сканирате книги, дебели, тънки и други оригинали, които не могат да се сканират чрез подаващото устройство, поставете оригиналите върху стъклото за документи. Поставяне на оригинали

Стопер за оригинали

Леко придържа оригиналите, така че да се извеждат лесно. Не е необходимо ръчно да регулирате позицията му.

Изходна тава за оригинали

Сканираните оригинали се извеждат тук.

Индикатор за извеждане на оригинали

За да предотвратите оставането на оригинали в изходната тава за оригинали, този индикатор свети, докато оригиналите се извеждат, и мига известно време, след като всички оригинали са изведени.
Ако дебел оригинал, като например книга или списание, бъде поставен върху стъклото за документи, не натискайте силно върху подаващото устройство.
Не поставяйте никакви предмети в зоната за извеждане на оригинали. В противен случай оригиналите може да се повредят.
Почиствайте редовно подаващото устройство и стъклото за документи за добри резултати от отпечатването. Редовно почистване
9CX5-00E