Media Adjustment kit-A

Този комплект ви позволява да зареждате дебела хартия с покритие (300 g/m2) в многофункционалната тава.
За информация за наличните формати хартия вижте Съвместима хартия.
9CX5-02A