Заседнала хартия във вътрешния финишър

1
Затворете десния капак на основния модул.
Когато отваряте десния капак на основния модул
Докосването на вътрешността на основния модул с електростатичен разряд по ръцете ви може да повреди компонентите. Преди извършване на работа, като подмяна на части или отстраняване на заседнала хартия в основния модул, хванете здраво ръкохватката и отворете десния капак на основния модул. Метална пластина, разположена зад дръжката, разрежда статичното електричество.
Когато прекъснете работа, като подмяна на части или отстраняване на заседнала хартия в основния модул, затворете десния капак на основния модул. Когато възобновите работа, хванете ръкохватката и отворете десния капак на основния модул. По този начин се гарантира, че статичното електричество по ръцете ви е разредено.
2
Проверете дали хартията е заседнала в зоната на изход или в модула за реверсиране.
Ако е заседнала хартия, внимателно я издърпайте навън по посока на стрелката.
3
Отворете левия капак на финишъра.
4
Дръжте лоста (  ) и плъзнете вътрешния финишър наляво.
5
Проверете дали не е заседнала хартия във вътрешния финишър.
Повдигнете водача на входа.
Ако е заседнала хартия, внимателно я издърпайте навън по посока на стрелката.
Върнете водача в първоначалната му позиция.
Когато е инсталиран перфориращ модул:
Отворете предния капак на перфориращия модул.
Завъртете зеления бутон, за да придвижите заседналата хартия към изхода на перфориращия модул.
Ако хартията излиза от изхода на перфориращия модул, внимателно я издърпайте навън по посока на стрелката.
Затворете предния капак на перфориращия модул.
6
Завъртете вътрешния финишър до първоначалната му позиция.
7
Затворете левия капак на финишъра.
Продължете да следвате инструкциите на екрана, за да продължите с прекъснатата операция или за да продължите с отстраняването на заседнала хартия.
9CX5-024