Отстраняване на заседнала хартия

Ако възникне засядане на хартия, на екрана се показва съобщение, местоположението на засядането и процедурата за изчистването му. Ако не знаете как да почистите заседналата хартия от показаното на екрана, вижте Места на засядане на хартия, за да я почистите. За информация относно предпазни мерки при отстраняването на заседнала хартия вижте "Важни инструкции за безопасност" в Начално запознаване и Опционни устройства.
Не изваждайте със сила заседнала хартия от машината. Изваждането на хартията със сила може да доведе до повреда на части на машината.
Ако не можете да извадите хартията, обърнете се към вашия търговец или сервизен представител.
Когато всички засядания на хартия са изчистени, незабавно премахнете ръцете си от устройството и допълнителното оборудване, така че вашето облекло и ръце да не се захванат в ролките.
Предупреждения при отстраняване на заседнала хартия
Когато отстранявате заседналата хартия, не да изключвайте захранването на машината. Отпечатваните данни се изтриват, когато изключите захранването.
Обърнете специално внимание при получаване на факс.
Когато хартията се скъса, непременно я премахнете, така че да не останат парченца.
Копията и разпечатките могат да бъдат изведени на опционалното оборудване, докато почиствате засядането на хартия. Работете внимателно с опционалното оборудване, което е монтирано.

Ако често възниква засядане на хартия

Места на засядане на хартия

За информация относно местата на засядане на хартията, както и за метода на почистване на заседналата хартия, вижте следната диаграма и препратки.
Хартията може действително да е заседнала в местоположението, което проверявате. Дори и в този случай, следвайте инструкциите на екрана, за да проверите всички места.
Екранът показва, че има задръстване, което се показва многократно, докато не изчистите засядането.
Ако натиснете <Затвар.> на екрана, което показва, че има засядане на хартия, може да сте в състояние да продължите да изпълнявате операции и да задавате настройките без незабавно отстраняване на заседналата хартия.
Не премахвайте хартията от място, различно от показаното място на засядане на хартия на екрана. Това може да предизвика засядане на хартия в други места или липсващи страници в изходните документи.
9CX5-01Y